Registrer deg

Det første skrittet er å opprette en konto. Deretter får dere hjelp og støtte av systemet til å utarbeide den lovpålagte dokumentasjonen på en korrekt og fullstendig måte. Portalen gir tilgang til praktiske maler og enkle sjekklister som sørger for at dere har kontroll og forstår bedriftens håndtering av personopplysninger.

Ved hjelp av systemet er det lett å holde oversikt over kravene som personvernforordningen (GDPR) stiller. Dere kan hente ut rapporter og kan dermed unngå bøter for feil håndtering av personopplysninger.

Begynn med å fylle ut organisasjonsnummer, og velg ønsket tjeneste.

Abonnement

Håndterer dere personopplysninger for egen organisasjon? Da skal dere opprette konto som behandlingsansvarlig. En behandlingsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er normalt den juridiske personen (for eksempel aksjeselskap, stiftelse eller forening) eller den myndigheten som behandler personopplysninger i sin virksomhet, og som bestemmer hvilke opplysninger som skal behandles, og hva opplysningene skal brukes til.

Oppstart
9 990 kr
Månedspris
0 kr
Oppsigelsestid
3 måneder

Håndterer dere personopplysninger for annens regning? Da skal dere opprette konto som databehandler. Databehandler er den som behandler personopplysninger for den behandlingsansvarliges regning, for eksempel tjenesteleverandør eller webhotell. En databehandler finnes alltid utenfor egen organisasjon.

Oppstart
9 990 kr
Månedspris
0 kr
Oppsigelsestid
3 måneder